dnia 5.10.2022
Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju (LRFR) zawarł pierwszą umowę pożyczki w ramach wsparcia instytucji finansów publicznych. W jej wyniku Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu otrzyma środki w wysokości 2,7 mln złotych na modernizację infrastruktury informatycznej.
– Cyfryzacja sektora ochrony zdrowia to znakomity przykład na to, jak w praktyce wygląda wykorzystanie technologii dla poprawienia komfortu pobytu pacjentów w szpitalach. Dlatego tak ważne jest doinwestowanie placówek medycznych oraz wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie. Nie mam wątpliwości, że wymiana i gruntowna rozbudowa infrastruktury informatycznej wpływa na lepszą jakość świadczonych usług oraz podniesienie komfortu pracy lekarzy i administracji szpitala – wyjaśnia Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
W ramach projektu w placówce w Zamościu zostanie przeprowadzona modernizacja sieci komputerowej i infrastruktury serwerowej. Środki pozyskane z funduszu przeznaczone zostaną na wymianę kluczowych urządzeń sieciowych oraz dostawę nowej generacji serwerów, które w znaczący sposób zwiększą wydajność systemu i zapewnią możliwość jego rozwijania przez kolejne lata.
– Po przeprowadzeniu audytów w naszej placówce powstał plan modernizacji infrastruktury informatycznej, który umożliwi funkcjonowanie systemów w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i niezawodność – zapewnia Adam Fimiarz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
Pożyczka z LRFR przeznaczona zostanie także na budowę sieci Wi-Fi. Dzięki temu pracownicy szpitala będą mieli ułatwiony dostęp do danych medycznych każdego pacjenta. Pozwoli to również na podniesienie standardu pracy personelu medycznego. Z sieci będą mogli korzystać także pacjenci szpitala.
Inwestycja zostanie zrealizowana kompleksowo: dla zapewnienia sprawnego zarządzania całą infrastrukturą informatyczną przewiduje się również wyposażenie szpitala w odpowiednie narzędzia monitorowania i przeciwdziałania awariom. Wymienionych zostanie również sto kilkadziesiąt komputerów, które do tej pory pracowały na przestarzałym oprogramowaniu.
– Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju to instytucja, która została powołana z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu opracowania oraz realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw. Fundusz jest także instytucją, która wdraża instrumenty finansowe o różnym charakterze oraz wspiera województwo w realizacji strategii regionalnych. Cieszy fakt, że do grona beneficjentów dołącza pierwsza jednostka z sektora finansów publicznych. Kolejne już czekają – podsumowuje Rafał Langiewicz, prezes zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju.

Skip to content