Przedsiębiorcy w naszym regionie coraz chętniej korzystają z pożyczek oferowanych przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju. Łączna wartość złożonych wniosków o pożyczkę w roku ubiegłym wyniosła 227,4 mln zł, czyli o blisko 90% więcej niż w roku poprzedzającym. Od początku swojej działalności operacyjnej LRFR przyjął wnioski o finansowanie na kwotę przeszło 443 mln, co przełożyło się na zaangażowanie blisko 123 mln złotych w ramach 263 podpisanych umów.

Powołanie Funduszu regionalnego w 2021 r przez Zarząd Województwa Lubelskiego było bardzo dobrą decyzją. Dzięki niemu stwarzamy warunki dla pobudzania aktywności gospodarczej na terenie Lubelszczyzny poprzez łatwiejszy dostęp do finansowania. O słuszności tej decyzji mogą świadczyć uzyskane  efekty, poczynając od wartości środków finansowych zaangażowanych już u przedsiębiorców w postaci pożyczek jak i efektywność zarządzania powierzonymi kapitałami. Każda kolejna podpisana umowa przyczynia się do rozwoju konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Pożyczki  dla przedsiębiorców oferują wiele korzyści, które mogą pomóc w promowaniu wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. W ub. roku maksymalna kwota jednostkowej pożyczki oferowanej przez LRFR wynosiła 3 mln zł. Obecnie jest to nawet 7 mln zł. Było to możliwe dzięki otrzymanej w czerwcu 2023 roku dodatkowej puli środków finansowych z perspektywy 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Oferta LRFR skierowana jest zarówno do osób dopiero planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia lub zakład produkcyjny zarejestrowany jest na terenie województwa lubelskiego. Z pożyczek mogą również skorzystać  start-upy – inwestorzy na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju, działający w obszarach, które w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego w perspektywie do
2030 r. oraz Regionalne Programy Operacyjne chcą wykorzystywać potencjał regionu.

Zainteresowanie naszymi rozwiązaniami finansowymi jest coraz większe. Świadczyć może o tym uruchomiony w tym roku ciągły nabór wniosków o finansowanie w ramach pomocy de minimis. W tym roku naszą ofertę poszerzyliśmy także o nowy produkt – pożyczkę inwestycyjno-obrotową, która daje przedsiębiorcom jeszcze więcej możliwościmówi Rafał Langiewicz, prezes zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Oprócz konkurencyjnej oferty na duże zainteresowanie pożyczkami wpływ ma indywidualne podejście do wnioskodawców i tworzenie oferty dopasowanej pod przedsiębiorcę, posiadającej wiele cech innowacyjności m.in. w zakresie oprocentowania, wartości finansowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, czy udziałów własnych wnoszonych przez przedsiębiorców.

Liczę, że rok 2024 będzie bardziej przyjazny dla przedsiębiorców. Nie chciałbym ponownie wracać do wyzwań o charakterze makroekonomicznym, takich jak poziom inflacji, pandemia COVID, czy wojna w Ukrainie – z nimi musiał mierzyć się każdy. Odnosząc się do działań Funduszu na rynku województwa lubelskiego sądzę, że rok 2024 będzie pełen wyzwań, a włożony wysiłek przyniesie pożądane efekty.  Patrząc na sukcesywny i systematyczny napływ wniosków o finansowanie wierzę, że osiągniemy określony cel – dodaje prezes Langiewicz.

 

Skip to content