dnia 9.08.2022
Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju pożyczył już 25 mln złotych przedsiębiorcom
Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju w ciągu zaledwie 5 miesięcy swojej działalności operacyjnej zaangażował blisko 25 mln złotych wspierając przedsiębiorców w woj. lubelskim. W ciągu tego czasu zawarto ponad 60 umów. Najwyższa jednostkowa kwota pożyczki przekroczyła 2,2 mln zł, zaś najniższa to niespełna 59 tys. zł.
Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju to instytucja, która została powołana z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowym zadaniem Funduszu jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie różnych zwrotnych instrumentów finansowych m.in. pożyczek, poręczeń oraz wejść kapitałowych. I tak np. pożyczka obrotowa to oferta, w której pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, a więc przede wszystkim na pokrycie bieżących wydatków prowadzenia działalności gospodarczej. Inne formy wsparcia ze strony Regionalnego Funduszu Rozwoju to pożyczka inwestycyjna, hipoteczna i konsolidacyjna.
– Misja, którą powierzył nam Zarząd Województwa Lubelskiemu polega na zbudowaniu regionalnego systemu finansowania, którego podstawowym celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie. Pomimo, iż marka LRFR istnieje stosunkowo niedługo, to dzięki dużej liczbie pożyczek udzielonych w taki krótkim czasie, konkurencyjnej ofercie oraz uczestnictwie w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych w regionie udało nam się zaznaczyć swoje miejsce wśród instytucji wspierających przedsiębiorców – mówi Rafał Langiewicz prezes zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
Oferta LRFR skierowana jest zarówno do osób dopiero planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak i do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział lub filia zarejestrowana jest na terenie województwa lubelskiego. Oferta skierowana jest również do
start-upów – inwestorów na etapie organizacyjnym lub we wczesnej fazie rozwoju, działających
w obszarach, które w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego w perspektywie do 2030 r. oraz Regionalne Programy Operacyjne chcą wykorzystywać potencjał regionu.
– Dzięki Funduszowi Regionalnemu stwarzamy warunki dla pobudzania aktywności gospodarczej województwa lubelskiego poprzez łatwiejszy dostęp do finansowania. Fundusz to wartość dodana dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego naszego regionu. Każda kolejna pożyczka przyczynia się do rozwoju konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
Siedziba Spółki mieści się w Lublinie na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2. Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego – w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Na zainteresowanych pożyczkami przedsiębiorców czekają zespoły ekspertów, pracowników z dużym doświadczeniem pracy na rynku finansowym, którzy pomogą w wypełnieniu wniosku i dokumentacji pożyczkowej.

Skip to content