KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju

W związku z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Artura Grottgera 2/14, 20-029 Lublin, z którym można kontaktować się:
 2. Korespondencyjnie: ul. Artura Grottgera 2/14, 20-029 Lublin;
 3. Mailowo: biuro@www.lrfr-lubelskie.pl
 4. Telefonicznie: (81) 470 73 39
 5. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, Katarzynę Zółkiewską – Malicką , z którą można się skontaktować pod adresem email: iod@zeto.lublin.pl;
 6. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku z realizacją polityki rozwoju województwa lubelskiego;
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji umowy zawartej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO);
 • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy portfela pożyczkowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • otrzymywania newsletter, zawierającego informację o produktach i usługach Funduszu, w tym o nowościach, ofertach specjalnych, wydarzeniach organizowanych przez Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. lub wydarzeniach, w których nasz Fundusz bierze udział lub jest odpowiedzialny za promocję (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych osobowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 2. Zgodę można wycofać wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora lub email: iod@zeto.lublin.pl;
 3. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z oferty Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., jest dobrowolne, ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości złożenia wniosku a w konsekwencji brakiem możliwości podpisania umowy.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Inspektor danych osobowych:

Katarzyna Żółkiewska-Malicka
Email: iod@zeto.lublin.pl
Tel. 609 389 097

Skip to content