Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju z pomocą de minimis

300 tys. euro wsparcia dla przedsiębiorcy

Po bardzo dużym zainteresowaniu wśród lubelskich przedsiębiorców niskooprocentowaną pożyczką w ramach pomocy de minimis Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju wprowadził ją do swojej oferty na stałe. Pożyczki będą oprocentowane bardzo preferencyjnie, od 1,07% w skali roku. Podwyższeniu ulega maksymalna kwota pomocy, ale także pojawią się nowe możliwości dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego. Fundusz już czeka na wnioski.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu 2023/2831 Komisji Europejskiej z dn. 13 grudnia 2023r. W związku z wprowadzeniem nowego Rozporządzenia KE maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, wzrosła do równowartości 300 tys. euro.

– Posiadamy wystarczające zasoby finansowe na prowadzenie wsparcia w formie pożyczek na zasadach de minimis na przestrzeni całego roku 2024r. Dedykowanymi narzędziami dla przedsiębiorców w tym zakresie są dwie formy finansowania tj.: pożyczka inwestycyjna i inwestycyjno-obrotowa. Przypomnę tylko ramowe warunki tych propozycji: kwota pożyczki do 5 mln zł, oprocentowanie od 1,07 % stałe w całym okresie finansowania, okres spłaty do 120 miesięcy, możliwość finansowania nawet w całości przedsięwzięć inwestycyjnych, to bardzo mocne argumenty – mówi Rafał Langiewicz, prezes zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Oferta LRFR kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oczywiście wliczając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadających: siedzibę, oddział, filię lub zakład produkcyjny na obszarze województwa lubelskiego. Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Rafałem Langiewiczem. W oparciu o tę współpracę Sejmik Województwa Lubelskiego zatwierdził uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania pomocy de minimis w Województwie Lubelskim w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Lubelskiego, podlegających ponownemu wykorzystaniu

– Przekazujemy bardzo dobre informacje. Cieszę się, że Fundusz, który powołaliśmy w 2021 roku dynamicznie się rozwija i oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki. Duże zainteresowanie biznesu, coraz większa skala środków finansowych w dyspozycji spółki i poziom ich zaangażowania świadczą o tym, że Fundusz dobrze realizuje cel, którym jest wsparcie przedsiębiorców w naszym regionie – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Łącznie w 2024 roku Fundusz będzie miał na wsparcie właścicieli mikro, małych i średnich firm niebagatelną sumę przekraczającą 200 mln zł. Dodatkowo, ofertę produktową LRFR uzupełnia pożyczka obrotowa na dowolny cel oraz pożyczka hipoteczna przeznaczona na zakup nieruchomości przeznaczonej na cele komercyjne.

Skip to content