Oprocentowanie pożyczek jest zmienne, ustalane w stosunku rocznym na podstawie stawki bazowej IBOR określonej przez Komisję Europejską i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, powiększone o marżę Funduszu określoną zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (C 14/6 z 19.01.2008 r.).

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej, zawiadamiamy, iż stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy referencyjnej i dyskontowej wynosi od dnia 01.01.2024 r.  5,68 % 

Oprocentowanie pożyczek inwestycyjnych oraz inwestycyjno-obrotowych w ramach pomocy de minimis jest stałe i wynosi 1/12 wartości stopy bazowej IBOR oraz marżę której wysokość wyznacza Fundusz w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej.

 

Skip to content