Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

1. Parametry pożyczki:

 • Kwota – do 5 000 000,00 złotych
 • Okres finansowania – 120 miesięcy
 • Karencja – do 6 miesięcy
 • Wkład własny – od 0%
 • Prowizja za udzielenie – od 0%
 • Oprocentowanie – od 1,07%
  • określone komunikatem Komisji Europejskiej (C 14/6 z dn. 19.01.2008 r.),
  • preferencyjne –  pożyczka w ramach pomocy de minimis

2. Dla kogo?

Podmioty z sektora MŚP działające w województwie lubelskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne.

Przeznaczeniem tej oferty jest finansowanie realizowanych przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięć inwestycji na terenie Województwa Lubelskiego z jednoczesnym finansowaniem przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie.

Cele przedsięwzięć inwestycyjnych mogą dotyczyć modernizacji lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych m.in. z:

 • założeniem nowego zakładu;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/biznesowego istniejącego zakładu.

Przedsiębiorca, który planuje poniesienie nakładów o charakterze inwestycyjnym (warunek konieczny), może równocześnie zawnioskować o środki, które będą finansować pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy obejmującego wydatki na:

 • podatek VAT od planowanej inwestycji,
 • zakup towarów i materiałów,
 • zakup surowców do produkcji,
 • zakup usług, z wyłączeniem usług o charakterze finansowym, takich jak leasing.

3. W zakładce e-wnioski zamieszczone zostały instrukcje i informacje, pomocne w złożeniu wniosku.

4. Nasi Eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą bezpłatnie w przygotowaniu wniosku – kontakt.


 

 

 

Skip to content