Pożyczka inwestycyjna w szczegółach:

 

 1. Przeznaczeniem tej oferty jest finansowanie realizowanych przez Pożyczkobiorcę przedsięwzięć/ inwestycji na terenie Województwa Lubelskiego, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych m.in. z:
 • założeniem nowego zakładu;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • nabyciem udziałów w przedsiębiorstwach lub papierów wartościowych;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub – zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/biznesowego istniejącego zakładu.

 

 1. Środki z Pożyczki Inwestycyjnej mogą zostać przeznaczone w szczególności na:
 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii/procesów biznesowych;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii/procesów biznesowych;
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

 

 • kwota do 5 000 000,00 złotych,
 • okres finansowania/zwrotu inwestycji do 120 miesięcy,
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy,
 • minimalny wkład własny: od 0%,
 • prowizja za udzielenie: od 0%,
 • wysokość oprocentowania od 1,07%
 • oprocentowanie:
  • określone komunikatem Komisji Europejskiej (C 14/6 z dn. 19.01.2008 r.),
  • preferencyjne –  pożyczka w ramach pomocy de minimis

 

 

Dla kogo? Podmioty z sektora MŚP działające w województwie lubelskim, realizujące przedsięwzięcie inwestycyjne.

Skip to content