Pożyczka obrotowa w szczegółach:

Oferta, w której pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Dzięki temu przedsiębiorcy mają szansę zachować płynność finansową, a jednocześnie mogą rozwijać swoją działalność. Pożyczka obrotowa dla przedsiębiorców może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących. Pozwala uregulować m.in. należności wobec dostawców, wynagrodzenia pracownicze, koszty administracyjne oraz inne opłaty związane z bieżącą działalnością.

  • kwota: do 1 000 000 złotych,
  • okres finansowania: do 84 miesięcy,
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy,
  • minimalny wkład własny: brak,
  • prowizja za udzielenie od 0,5%,
  • oprocentowanie: określone komunikatem Komisji Europejskiej (C 14/6 z dn. 19.01.2008 r.)

Dla kogo? Podmioty z sektora MŚP działające w województwie lubelskim.

W jakim celu? Finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów usług.

Co można sfinansować? Wydatki bieżące o charakterze obrotowym, w tym terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych (np.: zakup surowców i towarów handlowych, oraz inne wydatki bieżące m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy, promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń, obsługi biura: telefon, prąd, opłata za licencje).

Skip to content