pożyczki dla przedsiębiorców

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju z ofertą jakiej nie było jeszcze na rynku

Pożyczki dla przedsiębiorców już od 1,24%!

Takiej oferty dla przedsiębiorców nie było jeszcze w województwie lubelskim. Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju rozpoczyna niskooprocentowaną akcję pożyczkową. Pożyczki będą oprocentowane bardzo preferencyjnie, od 1,24% w skali roku, na zasadach pomocy de minimis. LRFR przeznaczy na ten cel ok. 35 mln zł i już czeka na wnioski od przedsiębiorców.

Działania te są efektem współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, którego pracami kieruje marszałek Jarosław Stawiarski, a prezesem Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Rafałem Langiewiczem.

– Zależy nam na tym, aby wspierać rozwój firm na Lubelszczyźnie. Chcemy dać naszym przedsiębiorstwom możliwość zmniejszenia kosztów prowadzonych inwestycji i utrzymania bieżącej płynności finansowej. Staramy się, aby oferta pożyczek była najtańsza i najbardziej korzystna  mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

W ramach pomocy de minimis przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki w oddziałach LRFR oraz online od 21 lipca. Te warunki cenowe zostaną utrzymane przez dwa tygodnie, czyli do 6 sierpnia. Ocena pożyczkowa będzie opierała się o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską, a więc analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Istotnym etapem oceny jest innowacyjność i konkurencyjność realizowanych celów pożyczki.

–  Naszą ofertę kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oczywiście wliczając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadających: siedzibę, oddział, filię lub zakład produkcyjny na obszarze województwa lubelskiego. Chcemy zaangażować ok. 35 mln złotych w ramach preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej na zasadach de minimis. Widzimy duże zainteresowanie tą formą wsparcia o czym świadczy pierwszy okres działalności Funduszu i zapytania od przedsiębiorców mówi prezes Rafał Langiewicz.

Jak podkreśla prezes Langiewicz w ocenie wniosków, nie będzie działała zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Chcemy ocenić realizowane przez przedsiębiorców przedsięwzięcia inwestycyjne, ale przede wszystkim jesteśmy zobligowani do stosowania zasad wskazanych przez Komisję Europejską. Po 2 tygodniach składania wniosków, ocenimy podania o pożyczki, wyciągniemy wnioski i podejmiemy decyzję, na jakich zasadach będzie dalej przebiegała nasza akcja – dodaje prezes LRFR.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju jest instytucją samorządu Województwa Lubelskiego. Celem jego dzielności jest wspierania przedsiębiorców z Lubelszczyzny poprzez oferowanie im zwrotnych instrumentów finansowych, zaś misją zbudowanie regionalnego systemu finansowania. Dzięki aneksowi podpisanemu z Województwem Lubelskim w czerwcu br. Fundusz będzie wdrażać środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łącznie z wcześniej przekazanymi finansami z RPO 2007-2013 jest to 468 mln zł. Pieniądze te w formie pożyczek trafiają do przedsiębiorców z regionu. Obecnie są to cztery rodzaje instrumentów finansowych, czyli pożyczki inwestycyjne, hipoteczne, obrotowe i konsolidacyjne. Przez niespełna półtora roku działalności LRFR zaangażował środki o wartości ponad 67 mln zł.

Gdzie można złożyć wniosek o preferencyjne pożyczki w ramach pomocy de minimis? Możliwości jest kilka:

  • Siedziba Spółki mieści się w Lublinie na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2.
  • Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego: w Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27), Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314) i Zamościu (ul. Partyzantów 94, piętro II, p. 212 i 213)
  • Można zadzwonić pod numer: 81 470 73 39
  • Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. W zakładce e-wnioski https://www.lrfr-lubelskie.pl/e-wnioski/ są umieszczone  pomocne instrukcje i informacje
  • Więcej szczegółów na stronie internetowej www.lrfr-lubelskie.pl
Skip to content