Kontakt Biała Podlaska

Wybierz placówkę:

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ul. Warszawska 14
Biała Podlaska 21-500
Parter, pok. 26, 27

tel: 81 470 73 39
mail: biuro@lrfr-lubelskie.pl

Dyrektor Oddziału Marek Łukaszuk
mail: marek.lukaszuk@lrfr-lubelskie.pl
tel. 573 779 815

Sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja
– Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka Województwa Lubelskiego
– wysokość kapitału zakładowego – 3.500.000 PLN.

NIP 712-342-17-25
REGON 389459487
KRS 0000911384

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju
Skip to content