Kontakt Zamość

Wybierz placówkę:

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ul. Partyzantów 94
Zamość 22-400
Piętro II, pok. 212, 213

tel: 81 470 73 39
mail: biuro@lrfr-lubelskie.pl

Dyrektor Oddziału Dagmara Frankiewicz
tel: 453 069 050
mail: dagmara.frankiewicz@lrfr-lubelskie.pl

Ekspert finansowy ds. MŚP Katarzyna Przepiórka
tel: 690 462 576
mail: katarzyna.przepiorka@lrfr-lubelskie.pl

godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek 8:00- 16:00

Sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja
– Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka Województwa Lubelskiego
– wysokość kapitału zakładowego – 3.500.000 PLN.

NIP 712-342-17-25
REGON 389459487
KRS 0000911384

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju
Skip to content