Kontakt Chełm

Wybierz placówkę:

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ul. Mickiewicza 37
22-100 Chełm
Piętro III, pok. 312, 314

tel: 81 470 73 39
mail: biuro@lrfr-lubelskie.pl

Lucyna Januś
Dyrektor Oddziału
tel. 789 333 059
mail: lucyna.janus@lrfr-lubelskie.pl

Jacek Zając
Ekspert finansowy ds. MŚP
tel. 690 134 390
mail: jacek.zajac@lrfr-lubelskie.pl

godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek 8:00- 16:00

Sąd rejestrowy w którym przechowywana jest dokumentacja
– Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka Województwa Lubelskiego
– wysokość kapitału zakładowego – 3.500.000 PLN.

NIP 712-342-17-25
REGON 389459487
KRS 0000911384

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju
Skip to content